มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย,The Better Thailand Foundation

“ ต้นกล้าแห่งโอกาส... จะงอกงามได้ด้วยน้ำใจจากผู้ใหญ่ และด้วยมือน้อย ๆ ของเด็กไทยทุกคน ”


“ A seedling of opportunity... can flourish with our generosity and the little hands of thai children. ”

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

สารจาก คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างเสริมไทย ถึงอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และน้อง ๆ ที่น่ารักทุกท่าน
สารจาก คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างเสริมไทย ถึงอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และน้อง ๆ ที่น่ารักทุกท่าน
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ จึงทำให้ทางมูลนิธิสร้างเสริมไทยไม่สามารถจัดงานแข่งขันวาดภาพในโครงการการ์ดนี้เพื่อน้องอย่างเช่นทุกปีได้ ด้วยความห่วงใยและระลึกถึงจากคุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างเสริมไทย จึงได้ส่งสารถึงอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และน้อง ๆ ที่น่ารักทุกท่าน โดยมีใจความต่อไปนี้ ถึง  อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และน้อง ๆ ที่น่ารักทุกท่าน       หากเป็นภาวะปรกติแล้ว ช่วงเวลานี้จะเป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ที่น้องๆ จากโรงเรียน มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ ต่าง ๆ จะได้มาร่วมแสดงความสามารถทางศิลปะที่ได้ฝึกปรือมาตลอดทั้งปีเพื่องานนี้โดยเฉพาะ นั่นคือ งานการ์ดนี้เพื่อน้อง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดต่อเนื่องมาถึง 18 ครั้ง       นอกเหนือจากการมาแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่มูลนิธิสร้างเสริมไทยตั้งใจให้น้อง ๆ ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับกลับไปคือ การได้พบปะเพื่อนใหม่ ๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ซึ่งมูลนิธิฯถือว่าเป็นความสำเร็จของการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว       แต่เนื่องจากในปีนี้ โรคอุบัติใหม่โควิด-19 ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ การระบาดยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน เราจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีคำสั่งให้งดจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ  จึงทำให้มูลนิธิฯ ไม่สามารถจัดงานแข่งขันวาดภาพอย่างเช่นทุกปีได้      ผมจึงขอส่งความห่วงใย ระลึกถึง ด้วยกล่องกำลังใจกล่องนี้ ขอให้ทุกท่านอดทน ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง แล้วเราจะผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน ..... แล้วพบกันครับ แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสร้างเสริมไทย             นอกจากนี้ ทางมูลนิธิสร้างเสริมไทย นำโดย คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสร้างเสริมไทย ได้จัดเตรียมของขวัญและส่งสิ่งของไปให้อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และน้อง ๆ อีกด้วย หวังว่าเร็ว ๆ นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 จะดีขึ้นและสามารถมาร่วมสนุกในโครงการการ์ดนี้เพื่อน้องด้วยกันอีกครั้ง   
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา        และคณะทำงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายอนุชิต  ไทยรัศมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและตัวแทนชุมชน รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย
บริจาคง่ายๆ แค่สแกน QR Code
สร้างโอกาส ด้วยการให้
      ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย โดยการบริจาคเงินผ่านระบบ  e-Donation  ด้วยการสแกน  QR Code  ผ่าน  Mobile Banking Application เพียงเท่านี้ทุกๆท่านสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสและเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆไปด้วยกันกับเรานะคะ

โครงการของเรา

ร่วมบริจาค,Donation

มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย
ธนาคาร :ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 287-2-00820-2


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ หมายเลข 02-682-6449
กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินของท่านมายังมูลนิธิฯ หมายเลข 02-682-6333