มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย,The Better Thailand Foundation

“ ต้นกล้าแห่งโอกาส... จะงอกงามได้ด้วยน้ำใจจากผู้ใหญ่ และด้วยมือน้อย ๆ ของเด็กไทยทุกคน ”


“ A seedling of opportunity... can flourish with our generosity and the little hands of thai children. ”

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

หน้ากากผ้า พิมพ์ลาย
หน้ากากผ้า พิมพ์ลาย
หน้ากากผ้า พิมพ์ลาย จากผลงานประกวดที่ได้รับรางวัล จากโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง ” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย   หน้ากากผ้าเนื้อคุณภาพ พิมพ์สีด้วยระบบดิจิตอล รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิฯ สามารถเข้าชมผลงานและสั่งซื้อ: https://12tprint.com/…/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%…/… หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  FACEBOOK : 12tprint  LINE : @12tprint  Tel : 06-4117-2476
กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย
กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย "โครงการ กระเป๋านี้เพื่อน้อง"
น้ำใจของท่าน ช่วยเติมฝันให้น้อง ผ่านกระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย นำผลงานมาอยู่บนกระเป๋าผ้าแคนวาสเนื้อดี พิมพ์สีด้วยระบบดิจิตอล  รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธินั้นๆ ต่อไป สามารถเข้าชมผลงานและสั่งซื้อ: https://12tprint.com/product-category/สำเร็จรูป/… หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  FACEBOOK : 12tprint  LINE : @12tprint  Tel : 06-4117-2476
The Annual meeting 2020
งาน The Annual meeting ประจำปี 2020
       เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2020 ที่ผ่านมา บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดงาน The Annual meeting ประจำปี 2020 ณ สามย่านมิตรทาวน์  ในโอกาสนี้ บริษัทเอสวีโอเอฯ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสร้างเสริมไทยเป็นจำนวนเงิน 20,398.- บาท         มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

โครงการของเรา

ร่วมบริจาค,Donation

มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย
ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 287-2-01377-8


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ หมายเลข 02-682-6449
กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินของท่านมายังมูลนิธิฯ หมายเลข 02-682-6333