มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย,The Better Thailand Foundation

“ ต้นกล้าแห่งโอกาส... จะงอกงามได้ด้วยน้ำใจจากผู้ใหญ่ และด้วยมือน้อย ๆ ของเด็กไทยทุกคน ”


“ A seedling of opportunity... can flourish with our generosity and the little hands of thai children. ”

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 17
การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 17
     เวียนมาครบอีกปีแล้วนะคะ สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 17 แล้ว  โดยมูลนิธิฯได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพในโครงการดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้เรามาจัดงานในสถานที่ใหม่นั้น คือ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ถึงแม้สถานที่ จะค่อนข้างไกลกว่าทุกปี แต่ก็ได้การตอบรับมาร่วมงานจากโรงเรียน มูลนิธิ และสถานสงเคราะห์มากถึง 20 องค์กร  โดยหัวข้อการวาดภาพในปีนี้ คือ  “ดินแดนในฝัน”  เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการของน้องๆให้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่         สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน พี่ๆจิตอาสาทุกคน  ที่ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   “ขอบคุณค่ะ” “แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ”
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
       เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะทำงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบ อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ทั้งนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้ให้โอวาทกับนักเรียน  คณะครู และชุมชน สำหรับการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนางวรรณวิมล ทองงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนชุมชน รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จากมูลนิธิสร้างเสริมไทยร่วมกัน
การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 16
การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 16
จบไปแล้วนะคะกับงานการ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ เสน่ห์เมืองไทย ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันสร้างสรรค์จินตนาการ และถ่ายทอดความเป็นเสน่ห์เมืองไทย ในแบบฉบับของตนเอง ขอขอบคุณมูลนิธิทั้ง 21 มูลนิธิที่ให้ความสนใจ ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สุดท้ายที่สำคัญที่สุด ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมลงมือลงแรง ช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   ขอบคุณค่ะ แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

โครงการของเรา

ร่วมบริจาค,Donation

มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย
ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 287-2-01377-8


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ หมายเลข 02-682-6449
กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินของท่านมายังมูลนิธิฯ หมายเลข 02-682-6333