มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย,The Better Thailand Foundation

“ ต้นกล้าแห่งโอกาส... จะงอกงามได้ด้วยน้ำใจจากผู้ใหญ่ และด้วยมือน้อย ๆ ของเด็กไทยทุกคน ”


“ A seedling of opportunity... can flourish with our generosity and the little hands of thai children. ”

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา        และคณะทำงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายอนุชิต  ไทยรัศมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและตัวแทนชุมชน รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย
บริจาคง่ายๆ แค่สแกน QR Code
สร้างโอกาส ด้วยการให้
      ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย โดยการบริจาคเงินผ่านระบบ  e-Donation  ด้วยการสแกน  QR Code  ผ่าน  Mobile Banking Application เพียงเท่านี้ทุกๆท่านสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสและเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆไปด้วยกันกับเรานะคะ
การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 18
การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 18 " วิถีใหม่ เมืองไทย Our New Way of Life”
      ผ่านไปอีกปีนะคะสำหรับงาน การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ " วิถีใหม่ เมืองไทย  Our New Way of Life” เมื่อวันวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ ห้อง Suralai Hall  (ชั้น 7)   ศูนย์การค้า ไอคอน สยาม ซึ่งภายในปีนี้ต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ Covid 19 แต่มิได้เป็นอุปสรรคกับน้องๆและอาสาสมัครแต่อย่างใด สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมแบ่งปันความสุขให้น้องๆเสมอมา ขอบคุณค่ะ

โครงการของเรา

ร่วมบริจาค,Donation

มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย
ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 287-2-01377-8


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ หมายเลข 02-682-6449
กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินของท่านมายังมูลนิธิฯ หมายเลข 02-682-6333